Yêu một linh mục có tội không?

[caption id="attachment_7000" align="aligncenter" width="600"] Ordination of Vince StrandSJ[/caption] Hỏi 48: Thưa Cha, Thưa Cha, con xin hỏi: yêu một linh mục thì có tội hay...