Thư Gởi Chúa Hài Đồng

Kính gởi: Chúa Hài Đồng rất kính mến của con, Chỉ còn hơn 3 ngày nữa là đến sinh nhật của Chúa rồi. Con...