28 Trò Chơi Thánh Kinh

DAVIT TÌM VỢ - Trò chơi theo đội hay chi - Dụng cụ gồm 2 khăn bịt mắt. Hai người được cử ra làm...