Suy Gẫm Về Thiên Đàng

Người ta kể: một Truyện vui về thiên đàng như sau: Tại biên giới nước Pháp và nước Ý, có dẫy núi Alpe, núi...