Đi Lễ Để Làm Gì ?

Đi lễ thời Phây búc, Zalô, A gù, Gu gờ... Đi lễ thời Samsung, Iphone, Apple, Oppo... ĐI LỄ ĐỂ LÀM GÌ? Ở 1...