TẠ ƠN CHÚA !

Nhưng hôm nay con chưa xin Chúa thêm điều gì nữa. Con muốn cám ơn Chúa vì chính con người con, vì Chúa đã...