Lời Chúa Phán Dạy

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khởi đầu của một sự sống là không có tận cùng. Một khi sự sống được Chúa...