Ý nghĩa của hang đá Giáng sinh

Cha Laurent Stalla-Bourdillon đã có một bài viết trên báo Le Figaro về việc đặt hang đá nơi công cộng tại Pháp. Vấn đề...