Suy Niệm Hang Đá Bê-Lem

Hang Đá Bê-lem Giữa đêm cô tịch Có một “Em Bé” Là Chúa Ngôi Hai Người đã giáng trần Trong một Hình Hài Là...