Hỏi: Đức Tin Là Gì ?

HỎI: ĐỨC TIN LÀ GÌ ? THƯA: Đức tin là nhận biết và trông cậy. Đức tin có 7 đặc tính sau: 1/ Đức...