Tình Chúa Yêu Con

Hỡi Anh Giêsu yêu dấu! Em qùi đây dưới chân cây thập tự, lồng ngực em như đầy tràn những niềm vui sướng, trái...