Lời Chúa Là Tình Yêu

Tình Yêu của Ta không bao giờ tàn phai ; không bao giờ lay chuyển ; không bao giờ chết. Cho dù các con...