Nghi Thức Làm Phép Nhà

Người Công giáo thường mời linh mục đến "làm phép nhà". Phần đông là để xin Chúa chúc lành cho gia đình, giữ gìn...