Cầu nguyện cùng Chúa Cha

 “Nhờ Người, với Người, và trong Người” Thiên Chúa là Cha tôi. Lạy Cha trên trời của con, thật ngọt ngào biết bao khi...