Kính Lòng Thương Xót Chúa

Cách Đọc Kinh Lòng Thương Xót Chúa Giêsu Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 1 Kinh Lạy Cha 1 Kinh Kính...