Chuỗi Kinh Cầu Cho Thai Nhi

1. Kinh Nguyện mở đầu (Đưa chuỗi hạt lên cao và cầu nguyện) Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, với chuỗi hạt này, chúng con...