Các Thiên Thần là ai?

Các thiên thần là ai vậy? Tại sao lại khoác cho các ngài áo trắng, có đôi cá nh, có mái tóc vàng hoe?...