15 Kinh Nguyện Thánh Brigitta

Kinh nguyện được: Ðức Giáo Hoàng PIÔ IX chuẩn nhận Nhân Tháng Các Linh hồn HÔI ĐỨC MẸ MÂN CÔI xin Chia sẻ bài...