Thiên đàng là gì?

Giải Đáp và Hướng Dẫn: Lm. Phi Quang Hỏi 69: Thiên đàng nghĩa là gì? Phúc Đáp: Tình trạng của những người đã chết...

Người Chết Hiện Về

Tại thành Cologna, Đức, có một phụ nữ đã chết và hiện về cùng một chị bạn để xin chị này biên tên mình...

Từ một chiếc xương sườn

Từ chỉ một cái xương sườn thôi mà thế giới đã trở nên đổi khác. Một chiếc xương sườn được rút ra từ giấc...