Cáo phó: Linh mục Inhaxiô Hồ Kim Thanh Tỉnh Dòng Ngôi Lời

Linh mục Inhaxiô Hồ Kim Thanh, SVD đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 08g45’, Chúa Nhật ngày 14 tháng 01 năm 2018. Tỉnh Dòng Ngôi Lời – Giuse Việt Nam kính báo:

 

 

Nếu bạn thấy hay, hãy bấm nút share để bạn bè cùng đọc

Trả lời