Cáo Phó Cha AnTôn Nguyễn Trường Thăng (Gp. Đà Nẵng)

Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng sinh ngày 25/02/1942, tại Đà Nẵng

Lãnh sứ vụ Linh mục ngày 21/12/1971

Nguyên Quản xứ Trà Kiệu (1975 – 1989)

Nguyên Quản xứ Chính tòa Đà Nẵng (1989-1994)

 

 

VP.TGM Gp Đà Nẵng

Nếu bạn thấy hay, hãy bấm nút share để bạn bè cùng đọc

Trả lời